Lyžování

Nástup:
calendar
Odjezd:
calendar
Počet osob:
minus plus
Cena za osobu / noc:

Stát / Oblast: 
plus
Středisko: 
plus
Typ ubytování: 
plus
Požaduji: 
plus Zrušit vše
Vyhledej

Kontaktujte nás

+420 775 999 955 » více

Kontaktujte nás:

Pro zobrazení všech kontaktů prosím klikněte

Důležité informace

Proč s námi

 • Zázemí stabilní společnosti
 • Rozsáhlá databáze ubytovacích kapacit všech typů
 • On-line rezervace a platba z domova
 • Více než 20 kriterií pro vyhledávání
 • Detailně zpracovaná nabídka s informacemi o okolí
 • Jedinečné vyhledávání přes mapu Google
 • Rozsáhlé fotogalerie ubytovacích jednotek
 • Široká nabídka slev (First minute, Last minute, Speciální nabídky)
 • Garance nejnižších cen
 • Pro rezervaci většinou stačí zaplatit zálohu
 • Dovolená na splátky
 • Slevy pro stálé zákazníky
 • Destinační stránky
 • Užitečné informace na cestu
 • Kromě předností nabízených objektů uvádíme i případné nedostatky
 • Důvěra klientů z 35 zemí
 • Jsme členem národních centrál cestovního ruchu ACČKA (CZ), SACKA ( SR), DRV (DE), PIT (PL).
 • Panoramatické záběry okolí

Bonus pro klienty:

STORNO ALLTRAVEL

Jedná se o pojištění zrušení cestovní služby (cesta, zájezd,letenka, jízdenka, ubytování, pronájem auta či jachty).

Zaplatíte 2,5 % z celkové ceny pobytu.

Výše spoluúčasti 20 % - Získáte až 80 % z celkové ceny pobytu.

V pojištění stornovacích poplatků se za pojistnou událost považuje:

 • akutní onemocnění nebo úraz pojištěného nebo jeho osoby blízké, které vznikly za trvání pojištění a v jehož důsledku dojde k takové změně zdravotního stavu, která neumožní podle ošetřujícího lékaře pojištěnému ve sjednaném termínu a rozsahu cestu absolvovat
 • úmrtí pojištěného
 • úmrtí osoby blízké pojištěnému, ke kterému dojde za trvání pojištění, nejdříve však 60 dní před nástupem cesty
 • akutní onemocnění, úraz nebo úmrtí spolucestujícího, pokud by pojištěný musel nastoupit cestovní službu sám
 • značná škoda na majetku pojištěného nebo spolucestujícího, vzniklá v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud pojištěný nebo spolucestující doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu
 • podání žádosti o rozvod ze strany manželů nebo návrhu na zrušení registrovaného partnerství ze strany registrovaných partnerů, pokud jsou uvedeni na jedné pojistné smlouvě
 • zmeškání odjezdu dopravního prostředku z ČR do zahraničí z důvodu:
  • dopravní nehody vozidla či vlaku, jímž pojištěný cestoval na místo určené k odjezdu
  • zrušení či zkrácení linek veřejné dopravy z důvodu předem neoznámené stávky
  • živelní události, která poškodila přepravní prostředek nebo nastala na trase dopravy a znemožnila tak pokračovat v cestě
 • obdržení nečekané výpovědi z pracovního poměru pojištěného ze strany zaměstnavatele z důvo du organizačních změn.
 • Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je zrušení cesty u poskytovatele cestovní služby opráv něnou osobou nejpozději před nástupem cesty
Jestliže z důvodu vzniku skutečností uvedených výše je zrušena cesta pouze u jednoho či více účastníků a ostatní se cesty zúčastní, jsou uhrazeny stornovací poplatky vztahující se k cestě účastníků, u nichž byla cesta zrušena. V případě společné ceny za jednu ze služeb je hrazena alikvotní část.

UPOZORNĚNÍ:

Pojištění "AllTravel" je nutné nahlásit již při objednání pobytu a uhradit jej společně s fakturou za pobyt.

V případě pojistné události se prosím obraťte na naše pracovnice, které Vám sdělí jak postupovat dále.

Podrobné a závazné informace naleznete zde (všeobecné podmínky).

POZNÁMKA:

Pojištění se vztahuje i na osoby blízké nebo osoby, které pojištěného doprovází.Footer image